Registrácie do súťaže už nie je možná, skončila sa 9.8.2020