Zaregistruj svoj blok

Meno
Priezvisko
Obec / mesto
Email *
Počet zakúpených vôd Lucka v ks
DKP z bloku
Dátum z pokl. bloku
Čas z bloku
 

Súťaž trvá od 15.11.2021 do 12.12.2021. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas spoločnosti VODAX, a. s., v súlade so zákonom č. 122/2013 Zz. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracovaním osobných údajov mnou nahlásených pre informovanie o ďalších marketingových aktivitách podľa Z.č. 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách a to po dobu 5 rokov s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Zúčastnením v súťaži potvrdzujem, že som si prečítal(a) pravidlá súťaže.


Zákon o ochrane osobných údajov a GDPR.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov   
Súhlasím s pravidlami súťaže   

* Údaje nebudú zverejnené, budú použité pre interné potreby súťaže.