Registrácie do súťaže už nie je možná, skončila sa 12.6.2022